Banner_Home

Welkom

 

Welkom bij C.E. de Bruin Vermogensbeheer B.V. Wij zijn een onafhankelijke commissionair in effecten en vermogensbeheerder en concentreren ons op vermogensbeheer en beleggingsadvies aan particulieren en zakelijke cliënten.

Missie
In onze organisatie staan onze klanten centraal. Het is onze missie om aan onze klanten een dienstenpakket te leveren dat hen een tastbaar financieel voordeel oplevert, waarbij rendement en risico in balans moeten zijn.

Beleggingsbeginselen
C.E. de Bruin Vermogensbeheer B.V. hanteert een aantal beleggingsbeginselen dat de leidraad vormt voor ons beleggingsbeleid. Het belangrijkste beginsel is de beleggingen van onze klanten maximaal te laten renderen bij een vooraf vastgesteld risicoprofiel. Een ander belangrijk beginsel betreft het beheersen van de risico's. Wij verkleinen de beleggingsrisico's onder andere door spreiding over verschillende categorieën. Daarnaast gebruiken wij derivaten om verschillende risico's van de portefeuille te beheersen en goedkoper en flexibeler te kunnen werken. Het derde beginsel is dat wij ons richten op de middellange- en lange termijn. Beurskoersen worden op korte termijn te veel beïnvloed door emoties. Wij laten ons dus niet leiden door dagelijkse beursfluctuaties. Ons uitgangspunt is dat de markten op korte termijn onbetrouwbaar zijn, maar dat op de middellange- en lange termijn de markt beter is in te schatten.

Kernwaarden
Wij voeren onze missie en ons beleggingsbeleid uit door de hoogste ethische normen in acht te nemen en een professioneel en toegewijd zakenpartner te zijn. Deze kernwaarden zijn leidend in ons klantencontact en de manier waarop wij werken.